International Strategic Marketing and Consumer Behaviour

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet vil introducere den studerende for teorier og metoder med henblik for at sætte den stu-derende i stand til at analysere internationale markeder og formulere strategier og planer, der vil øge in-ternationale virksomheders konkurrenceevne på disse markeder.

Læringsmål

Viden

Modulet vil sætte den studerende i stand til at:

• Demonstrere viden om teorier og metoder inden for strategisk markedsføring og forbrugeradfærd.

• Tilegne sig færdigheder og kompetencer til at anvende disse teorier og metoder til at analysere mu-ligheder for international markedsføring af forbrugsvarer og -ydelser.

Færdigheder

Modulet vil sætte den studerende i stand til at:

• Demonstrere viden om teorier og metoder inden for strategisk markedsføring og forbrugeradfærd.

• Tilegne sig færdigheder og kompetencer til at anvende disse teorier og metoder til at analysere mu-ligheder for international markedsføring af forbrugsvarer og -ydelser.

Kompetencer

Modulet vil sætte den studerende i stand til at:

• Demonstrere viden om teorier og metoder inden for strategisk markedsføring og forbrugeradfærd.

• Tilegne sig færdigheder og kompetencer til at anvende disse teorier og metoder til at analysere mu-ligheder for international markedsføring af forbrugsvarer og -ydelser.

Undervisningsform

Undervisningen gennemføres som en kombination af forelæsninger, cases og seminarer, hvor relevant.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInternational Strategic Marketing and Consumer Behaviour
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Intern, individuel mundtlig eksamen på basis af gruppe-rapport. Varighed: 30 minut-ter.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12 gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en omfattende og reflekterende opfyldelse af modulets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den minimale acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående kompetence- og læringsmål.

Fakta om modulet

Engelsk titelInternational Strategic Marketing and Consumer Behaviour
ModulkodeKAEIM20161
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogEngelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Erhvervsøkonomi
InstitutInstitut for Økonomi og Ledelse
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet