Organisatorisk forandring og forandringsledelse

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet indeholder den nyeste viden omkring organisationers læring og udvikling. Modulet indeholder desuden praktisk viden omkring forandringsledelse og business model innovation.

Læringsmål

Viden

  • om den centrale rolle for forandring i organisationer og hvordan forandringsprocesser orkestreres og ledes i praksis
  • om teorier, metoder, modeller og cases indenfor organisatorisk forandring og forandringsledelse

Færdigheder

  • til at vurdere organisatorisk forandring og forandringsledelse teoretisk og praktisk, samt at argumentere for valg af løsninger til problemer i forandringsprocessen
  • til at kommunikere faglig indsigt til både specialister og lægfolk

Kompetencer

  • til at skabe, evaluere og vurdere en vifte af muligheder for anvendelse af nye ideer i situationer med usikkerhed og begrænset information
  • til at være selvkritisk under en proces af organisatorisk forandring, og være modtagelig for kritik samt kritisk overfor andre personers kompetencer

Undervisningsform

Forelæsning, øvelsesgange og skriftlig hjemmeopgave.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisatorisk forandring og forandringsledelse
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12 gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående kompetence- og læringsmål demonstrerer en omfattende og reflekterende opfyldelse af modulets målsætnin-ger, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den minimale acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående kompetence- og læringsmål.

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganizational transition and change management
ModulkodeKAEØK20177
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Erhvervsøkonomi
InstitutInstitut for Økonomi og Ledelse
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet