Forskningsmetode

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet udvider de studerendes værktøjskasse indenfor kvalitative metode og interviewteknik.

Læringsmål

Viden

  • om, og forståelse for, konceptet ”kvalitativt forskningsdesign”
  • om hvordan man udfører et interview
  • om bagvedliggende antagelser for interviewsituationen og betydningen af interviewerens forskellige roller
  • om grundlæggende koncepter omkring rent kvalitativt data samt datakategorier, og mere avancerede koncepter afledt herfra.

Færdigheder

  • til at anvende denne viden i et kvalitativt forskningsdesign

Kompetencer

  • til individuelt at planlægge og udføre et interview med henblik på indsamling af kvalitative data

Undervisningsform

Forelæsning, øvelsesgange og skriftlig hjemmeopgave.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForskningsmetoder
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12 gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående kompetence- og læringsmål demonstrerer en omfattende og reflekterende opfyldelse af modulets målsætnin-ger, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den minimale acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående kompetence- og læringsmål.

Fakta om modulet

Engelsk titelResearch methods
ModulkodeKAEØK20174
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Erhvervsøkonomi
InstitutInstitut for Økonomi og Ledelse
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet