Innovationsledelse

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet præsenteres og diskuteres centrale teorier, modeller og begreber for innovationsprocessers ledelse og organisering, samt hvordan omgivelsesfaktorer, nationalt og internationalt, spiller ind på disse processer. Dette understøttes med empiriske eksempler.

Læringsmål

Viden

  • om centrale koncepter, definitioner, teorier og modeller for innovationsledelse
  • om teorier for hvordan faktorer i de nationale og internationale økonomiske miljø påvirker innovationsprocessen i virksomheder

Færdigheder

  • til at vurdere og fortolke en innovationsproces
  • til at identificere de forskelligartede udfordringer forbundet med innovationsprocessen og lave anbefalinger til at imødegå disse

Kompetencer

  • til selvstændigt at koordinere og udføre en analyse af innovationsprocesser i en virksomhed
  • til at udvikle anbefalinger for innovationsledelse

Undervisningsform

Forelæsning, øvelsesgange og skriftlig hjemmeopgave.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInnovationsledelse
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Mundtlig med udgangspunkt i skriftlig opgave
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12 gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående kompetence- og læringsmål demonstrerer en omfattende og reflekterende opfyldelse af modulets målsætnin-ger, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den minimale acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående kompetence- og læringsmål.

Fakta om modulet

Engelsk titelInnovation management
ModulkodeKAEØK20172
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Erhvervsøkonomi
InstitutInstitut for Økonomi og Ledelse
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet