Kritikhistorie

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • teoretiske og metodiske aspekter ved fagområdet Kritikhistorie

  • kritikhistorie anskuet i en nordisk kontekst.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at betjene sig af videnskabelige metoder og redskaber samt mestre generelle færdigheder, der knytter sig til fagområdet Kritikhistorie

  • at vurdere og vælge blandt videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder i relation til fagområdet Kritikhistorie samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller.

  • at formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger vedrørende fagområdet Kritikhistorie med både fagfæller og ikke- specialister.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller

  • selvstændigt at igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar

  • selvstændigt at tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKritikhistorie
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en skriftlig hjemmeopgave af et omfang på højst 10 sider. Opgavens emne aftales med en underviser. Opgaven bedømmes af eksaminator. Der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået.

Opgaven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse, som her defineres ved deltagelse i mindst 80 % af undervisningen samt aflevering/fremlæggelse af de af underviseren fastsatte mundtlige eller skriftlige oplæg til kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierOpgaven skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelHistory of Literary Criticism
ModulkodeKADAN178
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Dansk
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet