Projekt i litteratur, sprog eller medier

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Der afholdes kurser inden for mindst to af danskuddannelsens tre fagområder, sprog, litteratur og medier. I tilknytning til et eller flere af kurserne udarbejder den studerende en projektrapport inden for et selvvalgt emne.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • den teoretiske og empiriske baggrund for den valgte problemstilling

  • det i projektet behandlede fagområde samt beherskelse af de til fagområdet knyttede kompetencer og færdigheder

  • den i projektet behandlede teori og de i projektet valgte metoder.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • selvstændigt at formulere, analysere og belyse et teoretisk og empirisk relevant problem

  • at tilrettelægge projektarbejdets vidensproduktion med udgangspunkt i den valgte problemstilling.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at anvende de i projektet valgte metoder på en bevidst, kritisk og reflekteret måde

  • at formidle projektarbejdets resultater systematisk og overskueligt, såvel skriftligt som mundtligt.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjekt i litteratur, sprog eller medier
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport.
Sidetal: Projektrapporten skal være på mindst 15 sider og må højst være på 20 sider pr. studerende, højst 30 sider ved individuelt udarbejdede rapporter.
Normeret prøvetid: 20 min. pr. studerende plus 10 min. til gruppen.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierProjektrapporten og den mundtlige samtale skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelProject in Litterature, Language or Media
ModulkodeKADAN174
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Dansk
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet