Projektorienteret forløb

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter introduktion til generel læringsteori, danskfagets didaktik samt praktisk formidlingsteknik. Modulet omfatter desuden et forløb inden for det valgte fagområde, normalt af kortere varighed, gennemført i tilknytning til en relevant institution, organisation eller virksomhed. Den pågældende institution, organisation eller virksomhed godkendes af studienævnet.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • det i modulet behandlede fagområde samt beherskelse af de til fagområdet knyttede kompetencer og færdigheder.

  • danskfaglige teorier om formidling i en relevant projektorienteret kontekst samt de opnåede erfaringers samspil med det teoretiske grundlag.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at planlægge og gennemføre formidlingsforløb i praksis under hensyntagen til formidlingens kontekst samt målgruppen og målgruppens lærings- og receptionsforudsætninger at præsentere danskfaglige stofområder og problemstillinger på en nuanceret, overbevisende og tilgængelig/overskuelig måde under inddragelse af relevante medier.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at reflektere over formidlingsforløbets effekt samt generelt at evaluere formidlings-, undervisnings- og læringsforløb

  • at relatere planlægning, gennemførelse og vurdering af formidlingsforløbet til relevant teori (fx læringsteori og didaktisk teori).

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektorienteret forløb
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en eksamensportefølje samt en skriftlig redegørelse for porteføljens indhold. Eksamensporteføljen skal dokumentere evne til planlægning, gennemførelse og evaluering af et formidlingsforløb. Porteføljen skal demonstrere evne til at anvende danskfaglig viden og teorier om formidling i en relevant kontekst samt at redegøre for og forklare de opnåede erfaringers samspil med det teoretiske grundlag. Den skriftlige redegørelse må højst være på 6 sider.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierOpgaver, som bedømmes til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelPractical Application Module
ModulkodeKADAN173
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Dansk
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet