Emnekursus i aktuel dansk og nordisk forskning

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet behandler centrale emner inden for aktuel dansk og nordisk forskning på det litteratur-, medie- og/eller sprogvidenskabelige område. I relation til kurset udbydes der et aktuelt forskningsbaseret emnekursus med relation til et eller flere af danskfagets hovedområder litteratur, medier og sprog.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • aktuelle danske og nordiske forskningsemner inden for litteratur, medier og/eller sprog

  • relevant teori og metode i forhold til de behandlede emner og problemstillinger

  • viden om dansk og nordisk litteratur, mediekultur og/eller sprog i en større international kontekst.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at afgrænse og belyse et emne systematisk samt arbejde med komplekse problemstillinger

  • at forstå, beskrive, analysere og fortolke litteratur, sprog og/eller medier inden for forskellige genrer

  • at vurdere litterære, mediemæssige og/eller sproglige fænomeners betydning i en videre historisk og kulturel kontekst.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at kombinere viden og færdigheder fra fagets områder på en bevidst, kritisk og reflekteret måde

  • at kommunikere sikkert og hensigtsmæssigt såvel skriftligt som mundtligt på korrekt dansk med opmærksomhed på den akademiske genre og målgruppe.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEmnekursus i aktuel dansk og nordisk forskning
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i den af den studerende udarbejdede opgave. Den skriftlige opgave vægtes 2/3 og den mundtlige eksamination 1/3. Den skriftlige opgave har form af en bunden hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet. Opgavebesvarelsen udarbejdes individuelt.
Sidetal: Opgavebesvarelsen skal være på mindst 12 og højest 15 sider.
Prøvetid: 30 min. inkl. votering og meddelelse af karakter
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierOpgavebesvarelsen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelSubject Study in Contemporary Danish and Scandinavian Research
ModulkodeKADAN172
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Dansk
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet