Migration, flyttemønstre og bosætningsvalg

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset beskæftiger sig med migration i et globalt perspektiv og mere indgående med befolkningsudvikling, flytninger og socio-demografisk forandring i Danmark. Kurset beskæftiger sig også med geografi- ske perspektiver på flyttebevægelser samt metodiske udfordringer i migrationsforskningen.

Læringsmål

Viden

Indsigt i og overblik over forskellige forståelser af og forklaringer på migration og bosætning såvel som sammenhæng mellem urbaniseringsprocesser, flyt- temønstre samt socio-demografiske og geografiske perspektiver på flyttebevægelser.

Færdigheder

Kunne demonstrere indsigt i, overblik over og for- ståelse af teoretiske og empiriske bidrag vedrøren- de flyttemotiver, flyttebevægelser og bosætning.

Kompetencer

Kritisk vurdere og diskutere traditionelle og nyere forståelser af migration, flyttebevægelser og urbaniseringsprocesser.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMigration, flyttemønstre og bosætningsvalg
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulet er obligatorisk, og der er krav om tilstedeværelse (min. 80 %) samt aktiv deltagelse i undervisningen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12 gives for den fremragende præsentation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtømmende opfyldelse af modulets målsætninger, med ingen eller få, uvæ- sentlige mangler. Karakteren 2 gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læ- ringsmål for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelMigration, migration patterns and settlement choices
ModulkodeKABBB20176
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sociologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet