Globalisering og byudvikling

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset giver deltagerne en videregående indføring i den internationale globaliserings- og urbanise- ringsteori med henblik på at kunne identificere baggrund og konsekvenser for nye byudviklingstendenser. De empiriske eksempler hentes primært i den vestlige verden med særlig vægt på Danmark.

Læringsmål

Viden

Kunne demonstrere viden om teoretiske og empiri- ske forhold ved nyere byudvikling.

Færdigheder

Kunne sammenkæde byudviklingens konkrete former med globaliseringens overordnede strukturer samt konkret bypolitik.
Kunne vurdere konkrete byudviklingsprojekters langsigtede effekt i relation til ulighed og offentlig- private relationer.

Kompetencer

Kunne vurdere konkrete tiltags effekt i relation til post-industrielle og post-forstads områder.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGlobalisering og byudvikling
Prøveform
Skriftlig
Kurset har til formål at give de studerende en teoretisk indføring i globalisering og bypolitik med hen- blik på at forstå byers indbyrdes konkurrencesituation. De studerende skal opnå en dybere forståelse for årsager og de særlige udtryksformer for byers byudviklingsprojekter, især nyere former for byudvikling i postindustrielle og post-forstads områder; men også de afledte konsekvenser heraf, i form af nye ulig- hedsmønstre samt nye relationer mellem kommunale, demokratiske og private aktører.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12 gives for den fremragende præsentation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtømmende opfyldelse af modulets målsætninger, med ingen eller få, uvæ- sentlige mangler. Karakteren 2 gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læ- ringsmål for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelGlobalization and urban development
ModulkodeKABBB20175
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sociologi
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet