Projektorienteret forløb

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Har opnået indsigt i det konkrete arbejde, som en kandidat i by, bolig og bosætning vil kunne komme til at varetage i en konkret organisation og i prakti- ske teamsamarbejder og herved oparbejde erfarin- ger med opgaveløsninger i tværfaglige miljøer.

Færdigheder

Omsætte teoretiske og metodiske problemstillinger til praktiske løsninger.

Kompetencer

Det forventes, at den studerende bliver i stand til at vurdere og argumentere for kvalitative og kvantita- tive metoders relevans i konkrete arbejdsmæssige sammenhænge og blive i stand til at argumentere for gennemførelse af konkrete, faglige analyser. Endvidere forventes det, at den studerende bliver i stand til at vurdere og argumentere for anvendelsen af teorier og begrebsdannelsers relevans og for gennemførelse af konkrete, empiriske analyser. Desuden skal den studerende via det projektorien- terede forløb tilegne sig erfaringer med at arbejde med flere opgaver på samme tid.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektorienteret forløb
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS20
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelProject-oriented course
ModulkodeKABBB201714
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sociologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet