Kulturarvs- og informationsforvaltningspolitikker

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
Den studerende kan gøre rede for kulturarvsbegrebets forskellige og skiftende betydninger og reflektere over lovgivnings- og forvaltningsmæssige rammer og praksisser inden for kulturarvs- og informationsforvaltningspolitikker.

Indhold
Kurset indeholder en introduktion til begrebet kulturarv, dets historie og aktuelle betydninger. Der gives en historisk gennemgang af centrale offentlige arkivalske og museale kulturarvsinstitutioner – fra renæssancens kunstkamre og brevkister til i dag. Der gives endvidere en introduktion til de lovgivningsmæssige rammer for udøvelse af kulturarvsog informationsforvaltningspolitikker på internationalt, statsligt, regionalt og kommunalt plan og for håndhævelse og beskyttelse af national kulturarv. Endelig diskuteres de lovgivningsmæssige rammer for brug af kulturarven. (ophavsret m.m.).

I undervisningen fokuseres på kulturarvsbegrebets skiftende historiske betydninger og anvendelser i specifikke kontekster, herunder specielt hvordan immateriel og materiel kulturarv er blevet anvendt af forskellige aktører i en lokal, national og/eller global kontekst. Herudover diskuterer undervisningen de museale og arkivalske institutioners relationer til deres omverden.

Pensum er på ca. 1.000 sider

Læringsmål

Viden

Den studerende kan efter at have gennemført modulet:

  • demonstrere viden inden for udviklingen af kulturarvsbegrebet,
  • gøre rede for og demonstrere forståelse for principper og historie bag arkivdannelse og museale samlinger,
  • gøre rede for og reflektere over sammenhænge mellem lovgivning og praksisser på kulturarvs- og informationsforvaltningsområdet,
  • foretage en analyse af et eller flere eksempler på brug af kulturarv,
  • formidle resultatet af analysen.

Undervisningsform

Undervisningen foregår som en kombination af seminarer, oplæg fra studerende og øvelser

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKulturarvs- og informationsforvaltningspolitikker
Prøveform
Skriftlig
Skriftlig, bunden, individuel 7-dagesprøve (ugeopgave) inden for en arkiv- eller museumshistorisk problematik. Prøven tager udgangspunkt i det fælles pensum og evt. supplerende materiale, der vedlægges opgaveformuleringen.

Opgavens omfang: Max. 15 normalsider
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierMålopfyldelse til karakteren 12:
Den studerende kan gøre detaljeret rede for udviklingen af kulturarvsbegrebet og demonstrere indsigt i, hvordan begrebet er blevet anvendt af forskellige aktører i skiftende historiske kontekster.

Den studerende kan gøre detaljeret rede for lovgivningen på kulturarvs- og informationsforvaltningsområdet og reflektere over sammenhænge mellem lovgivning og de forvaltningsmæssige praksisser i offentlige institutioner, der er underlagt denne lovgivning.

Den studerende kan foretage en teoretisk reflekteret og nuanceret analyse af et eller flere eksempler på brug af kulturarv.

Den studerende kan formidle resultatet af analysen på en klar og præcis måde under overholdelse af fagets konventioner, således at tolkninger og argumentation klart dokumenteres i tekst såvel som litteraturliste og noteapparat.

Målopfyldelse til karakteren 02:
Den studerende kan gøre rede for betydninger af kulturarvsbegrebet og demonstrere viden om, hvordan begrebet er blevet anvendt af aktører i historien.
Den studerende kan gøre rede for lovgivning og praksisser på kulturarvs- og informationsforvaltningsområdet.

Den studerende kan foretage og formidle en analyse af et eller flere eksempler på brug af kulturarv. Den studerende kan udforme en besvarelse (ugeopgaven) i et forståeligt sprog under overholdelse af fagets konventioner i form af noter og litteraturliste.

Fakta om modulet

Engelsk titelCultural heritage and information management policies
ModulkodeKAALH20171
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Historie
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet