Specialeforberedende modul

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
Målet er at sætte den studerende i stand til at definere, afgrænse, organisere og problemanalysere afviklingen af et afrundet forskningsarbejde med fast deadline. Det er herudover et mål, at den studerende igangsætter egne forarbejder til det senere arbejde med specialeafhandlingen (modul L). I

Indhold
Med udgangspunkt i bl.a. de studerendes eget input om deres kommende specialeafhandling introduceres metoder og modeller for problemformulering, litteratursøgning og –behandling, kildeforståelse, indsamling og etablering af empiri til brug i undersøgelser. Kurset vil ligeledes introducere til forskellige arbejdsstile, modeller for organisering af forskningsarbejde og vejledningsformer. På grundlag af den studerendes input kobles den studerende efterfølgende sammen med en specialevejleder (jf. bestemmelserne for modul L) og en specialekontrakt udfærdiges.

Læringsmål

Viden

Den studerende har efter gennemførelse af modulet:

  • demonstreret viden om at afgrænse et emne og en provisorisk problemformulering.
  • igangsat egne forarbejder til den studerendes specialeafhandling

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSpecialeforberedende modul
Prøveform
Aktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Modulet bestås ved aktiv deltagelse, dvs. tilfredsstillende løsning af et antal øvelsesopgaver i tilknytning til undervisningen. Koordinator udmelder ved undervisningens start de nærmere regler for at bestå ved aktiv deltagelse.

For studerende, som ikke består modulet ved aktiv deltagelse, afholdes en skriftlig ugeprøve.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierForudsætningen for at bestå modulet er, at den studerende kan definere og afgrænse et emne samt formulere en historiefaglig problemstilling, der kan danne basis for den senere specialeafhandling.

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster thesis preparatory module
ModulkodeKAAHL201716
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Historie
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet