Projekt (historie)

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
Den studerende kan selvstændigt formulere en historiografisk og/eller videnskabsteoretisk problemstilling og gennemføre en analyse.

Indhold
Den studerende tilknyttes forskningsenheden CEPS – Kulturmøder i historien eller CHI – Samtidshistorisk forskningsenhed.

Det faglige indhold i projektet aftales med vejlederen fra den valgte forskningsenhed. Arbejdet med projektet munder ud i en videnskabelig artikel.

Læringsmål

Viden

Den studerende kan efter at have gennemført modulet:

  • Demonstrere viden om et selvvalgt historisk emne,
  • selvstændigt formulere og afgrænse en historiografisk og/eller videnskabsteoretisk problemstilling,
  • kritisk vurdere og vælge analysemodel og gennemføre en analyse,
  • formidle resultatet af analysen i form af en videnskabelig artikel.

Undervisningsform

Projektet drøftes løbende med vejlederen. Derudover skal den studerende arbejde selvstændigt.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjekt (historie)
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Peer-review af artiklen i form af en mundtlig evaluering. Hvis artiklen er udarbejdet af en gruppe, eksamineres gruppen samlet, men med individuel bedømmelse af den mundtlige præstation. Artiklen kan også skrives individuelt med individuel eksamination.

Artiklens omfang: Max. 15 normalsider for 1 studerende, 20 sider for 2 eller flere studerende.

Den mundtlige evaluerings omfang: Max. 45 minutter for 1 studerende. Ved artikler udarbejdet i grupper på 2 eller flere, eksamineres der i max. 45 minutter + 10 minutter for hver yderligere studerende.

Den mundtlige evaluering består af to dele: 1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i artiklen og 2) en eksamination.
Eksaminationen tager udgangspunkt i det samlede pensum.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierMålopfyldelse til karakteren 12:
Den studerende kan argumentere detaljeret og nuanceret for formulering og afgrænsning af en historiografisk og/eller videnskabsteoretisk problemstilling.
Den studerende kan kritisk vurdere og vælge analysemodel og anvende den i analysen.
Den studerende kan formidle resultatet af analysen på en klar og præcis måde.

Målopfyldelse til karakteren 02:
Den studerende kan argumentere for formulering og afgrænsning af en historiografisk og/eller videnskabsteoretisk problemstilling.
Den studerende kan vælge analysemodel og anvende den i analysen.
Den studerende kan formidle resultatet af analysen.

Fakta om modulet

Engelsk titelProject (history)
ModulkodeKAAHL201711
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Historie
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum udgøres af den litteratur, den studerende anvender i arbejdet med projektet (ca. 1.500 sider).