Forbrugerret

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • Er at give den studerende mulighed for supplerende faglighed der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssige og dermed erhvervsmæssige profil

Læringsmål

Viden

 • Forbrugerrettens danske og europæiske retskilder
 • Forbrugerbegrebet
 • Markedsføring overfor forbrugere:
 • Markedsføringslovens opbygning
 • God markedsføringsskik, herunder urimelige kontraktvilkår
 • Vildledende og aggressiv markedsføring
 • Specielle bestemmelser om reklameidentifikation, uanmodet henvendelse til bestemte aftagere, vejledning, markedsføring rettet mod børn og unge, salgsfremmende foranstaltninger, købsopfordringer, garanti, urimelige kontraktvilkår og prisoplysninger – herunder gebyrer og organiseret rabat mv
 • Forbrugerkøb:
 • Mangler, mangelsbeføjelser, reklamation m.m.
 • Særlige køb, herunder dørsalg og fjernsalg
 • Urimelige kontraktvilkår
 • Ansvar for rådgivning til forbrugere.
 • Passagerers rettigheder
 • Hæftelse og erstatning ved brug af betalingsinstrumenter
 • Retshåndhævelse ved forbrugerklager

Færdigheder

 • Identificere og redegøre for relevant planlovgivning, 
 • Identificere og redegøre for relevant naturbeskyttelses- og miljølovgivning ifm. benyttelse og beskyttelse af natur, vand, jord og luft
 • Redegøre for tilsyns- og håndhævelsesretlige problemstillinger
 • Identificere og anvende relevant lovgivning og principper i forbindelse med løsningen af praktiske problemstillinger
 • Identificere og anvende relevant lovgivning og principper i forbindelse med løsningen af praktiske problemstillinger

Kompetencer

 • Kunne identificere, analysere og vurdere tværgående problemstillinger inden for miljø- og planretten
 • Kunne rådgive erhvervsvirksomheder og offentlige myndigheder om miljø- og planretlige forhold 
 • Kunne opstille nye løsninger, vælge relevante løsninger og begrunde valget på et videnskabeligt grundlag
 • Kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger inden for miljø- og planretten med både fagfæller, ikke-specialister, samarbejdspartnere og andre interessenter i et korrekt sprog

Undervisningsform

 • Workshops

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForbrugerret
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
20 minutteres eksamen pr. studerende
Gruppeeksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Miniprojekt må medbringes
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierDer henvises til karakterbekendtgørelsen

Yderligere informationer

 • Modulet er samlæst med jura 8. semester

Fakta om modulet

Engelsk titelConsumer Law
ModulkodeKA-EJ-13-S20
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

 • Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis og Jan Trzaskowski: Markedsføringsretten, Ex Tuto Publishing, seneste udgave
 • Relevante love, direktiver og forordninger (oplyses forud for undervisningen)
 • Forarbejder til relevante love (oplyses forud for undervisningen)
 • Udvalgte danske domme og domme fra EU-domstolen (oplyses forud for undervisningen).
 • Afgørelser fra Forbrugerklagenævnet (oplyses forud for undervisningen)
 • Udtalelser og vejledninger fra Forbrugerombudsmanden (oplyses forud for undervisningen)
 • Artikler (oplyses forud for undervisningen).
 • EU-dokumenter (herunder resolutioner om forbrugerstrategi (oplyses forud for undervisningen)