Sundhedsret

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • Er at give den studerende mulighed for supplerende faglighed der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssige og dermed erhvervsmæssige profil

Læringsmål

Viden

 • Sundhedsrettens kilder og grundlæggende værdier.
 • Sundhedsvæsenets organisation og opgavefordeling
 • Tilsynet og kontrollen med sundhedssektorens personale, herunder reglerne om tildeling og fratagelse af autorisation og kvaksalveri
 • Patientens rettigheder i den almindelige behandlingssituation, herunder bl.a. informeret samtykke, aktindsigt og retten til fortrolighed
 • Patienternes rettigheder i en række særlige behandlingssituationer, som kan variere, men fx kan være kunstig befrugtning, abort og fosterreduktion, dødshjælp og psykiatri

Færdigheder

 • Redegøre for fagets begreber og terminologi,
 • Redegøre for de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til faget
 • Redegøre for de relevante retskilder, herunder fagets teori, lovbestemmelser og afgørende retspraksis
 • Redegøre for gældende ret, og anvende fagets begreber, terminologi og relevante retskilder i forbindelse med diskussion af fagets videnskabelige problemstillinger

Kompetencer

 • Kunne formulere sig klart og velstruktureret med anvendelse af korrekt terminologi
 • Kunne redegøre for fakta og kvalificere indholdet af de juridiske problemstillinger, dette fakta giver anledning til inden for sundhedsretten
 • Kunne redegøre for gældende teori, reglernes indhold og gældende ret
 • kunne anvende juridisk metode på såvel konkrete spørgsmål som teoretiske problemstillinger inden for sundhedsretten og fremkomme med begrundede forslag til løsninger

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSundhedsret
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
20 minutters eksamen per studerende
Gruppeeksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Synopsis må medbringes
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierDer henvises til karakterbekendtgørelsen

Yderligere informationer

 • Modulet er samlæst med Jura 8. semester

Fakta om modulet

Engelsk titelHealth Law
ModulkodeKA-EJ-13-S23
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

 • Mette Hartlev m.fl.: Sundhed og Jura, Jurist- 0g Økonomforbundets Forlag 2017
 • Herudover vil der skulle læses relevante regler, forarbejder, afgørelser mv. Indhold og omfang heraf fastlægges senere