Dansk og international selskabsskatteret

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende skal opnå grundig og fyldestgørende viden om og færdigheder i dansk og international selskabsskatteret og kunne anvende disse færdigheder på konkrete problemstillinger. Herudover skal den studerende opnå grundige færdigheder i analyse og fortolkning af de nationale og internationale skatteretlige retskilders betydning for beskatningen af danske selskaber og disses udenlandske aktiviteter. Der vil således være fokus på dansk selskabsskatteret, samt de internationale kilder som Modeloverenskomsten og EU-lovgivning.

Intro (skatteforvaltning og proces i dansk og international selskabsskatteret), Skattepligt til Danmark (begrænset og ubegrænset), indføring i EU-skatterets betydning i dansk og international selskabsskatteret. Aktieindkomst: aktieavancer og udbytte, likvidationsbeskatning, koncerntransaktioner mv. Andre juridiske personer skattepligt. Udenlandske selskabers indtægter i DK. Dobbeltbeskatningsoverenskomster – fortolkning og kildebetydning. Dobbeltbeskatningsoverenskomster – lempelsesprincipper. Indkomstopgørelsens grundprincipper/ opgørelse af skatten. Fradragsbegrænsninger (tynd kapitalisering, SEL § 2a, EBIT regel, renteloftsregel mv. Sambeskatning og CFC-beskatning. Armslængdeprincip og indkomstkorrektion. Omstrukturering/Rekonstruktion.

Læringsmål

Viden

 • Selskabsskatteretlige begreber, terminologi og videnskabelige problemstillinger
 • Selskabsskatteretlig argumentation og fortolkning
 • Skattepligt for juridiske personer (ubegrænset skattepligt)
 • Skattepligt for udenlandske juridiske personer i Danmark (begrænset skattepligt)
 • Renteindgreb (EBIT-modellen, m.fl.)
 • Indkomstopgørelse for selskaber
 • Aktieindkomst for juridiske personer
 • Fusion
 • Spaltning
 • Aktieombytning
 • Tilførsel af aktiver
 • Tynd kapitalisering
 • Sambeskatning
 • Armslængdeprincippet
 • Folkeret, DBO og fortolkning
 • DBO
 • Internationale værnsregler
 • Internationale værnsregler, TP regulering
 • EU-skatteret – skatteyderens rettigheder og pligter
 • EU-skatteret – medlemsstaternes rettigheder og pligter
 • EU-skatteret – rente-/Royalty, fusion, moder-/datterselskabsdirektiv

Færdigheder

 • Identificere det retlige indhold af en tvist mellem to eller flere parter (stater) og beskrive denne i en dansk og international selskabsskatteretlig terminologi
 • Afgøre hvornår en juridisk person er skattepligtig til Danmark og omfanget af denne skattepligt, samt identificere hvornår en juridisk person har fradragsret, både nationalt og internationalt
 • Afgøre skatteretlige konsekvenser af selskabsretlige dispositioner og omstruktureringer, såvel nationalt som grænseoverskridende

Kompetencer

 • Anvende juridisk metode på den nationale og internationale selskabsskatteretlige spørgsmål
 • Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger inden for dansk- og international selskabsskatteret
 • Formulere sig klart og velstruktureret om selskabsskatteretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi
 • Kunne vurdere og analysere om reglernes indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse
 • Kunne vurdere og analysere om juridiske personers skattemæssige dispositioner ved selskabsretlige omstruktureringer
 • Kunne gennemføre skattemæssige dispositioner samt løse eller forebygge de skatteretlige problemstillinger i forbindelse hermed, herunder identificere den skattemæssige optimering

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDansk og international selskabsskatteret
Prøveform
Skriftlig
3 timers prøve
ECTS10
Tilladte hjælpemidler• Tilladte hjælpemidler til skriftlig eksamen: Alle
• Internetadgang: Ingen
• Der må kun medbringes én elektronisk enhed til eksamen (fx én bærbar computer eller én tablet i alt)
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierDer henvises til karakterbekendtgørelsen

Fakta om modulet

Engelsk titelForeign and domestic corporation tax law
ModulkodeKA-EJ-13-1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

 • Aage Michelsen, Anders Nørgaard Laursen og Anja Svendgaard Dalgas: International skatteret, seneste udgave
 • Aage Michelsen, Anders Nørgaard Laursen og Jane Bolander m.fl.: Lærebog om indkomstskat, kap. 28, 29, 31-33 + 34, seneste udgave