Økonomistyring og supply chains

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Centrale emner indenfor økonomistyring i supply chains, herunder forskellige costing metoder samt interorganisatorisk økonomistyring.

Læringsmål

Viden

-har viden om:

 Strategier og ledelsesformer samt udfordringer og muligheder i relation til supply chain management

 Grundlæggende operations management og økonomistyring i procesori-enterede og serieproducerede virksomheder

 Lean produktionsstrukturer og lean accounting

 Interorganisatorisk økonomistyring, target costing, kaizen costing, value engineering samt open books

 Økonomisk valg af leverandører, økonomistyring i modulbaseret produk-tion

 Strategic cost management

 Kunderelationer

Færdigheder

-kan redegøre teoretisk og praktisk for centrale dele af de modeller og teorier som belyses, samt på grundlag af disse analysere relevante problemstillinger i praksis og designe anvendelige løsninger

Kompetencer

-er i stand til at:

 kunne designe økonomistyringsløsninger, som effektiviserer virksomhedens supply chain

 kunne designe økonomistyringsløsninger, som tager højde for virksomheds-specifikke forhold

 kunne analysere supply chain cases med henblik på at foreslå forbedringer og konkrete økonomistyringsrelaterede løsningsforslag, der tager højde for de virksomhedsspecifikke forhold

 kravspecificere og opsætte performancemålinger i Supply Chains samt an-vende disse til beslutningsformål

 analysere adfædsmæsige konsekvenser af "brug" øonomistyring

 forståsupply chain filosofier som pakker til at skabe løsomhed

Undervisningsform

Modulet er baseret på forelæsninger, og der anvendes summemøder, gruppediskussioner og plenumdiskussioner i undervisningen.

Der må også påregnes oplæg i plenum og gruppearbejde.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnØkonomistyring og supply chains
Prøveform
Mundtlig
Individuel mundtlig eksamen
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12 gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående kompetence- og læringsmål demonstrerer en omfattende og reflekterende opfyldelse af modulets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
Karakteren 02 gives for den minimale acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående kompetence- og læringsmål.

Fakta om modulet

Engelsk titelFinancial management in supply chains
ModulkodeKAØKO20169
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Erhvervsøkonomi
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet