Projekt med udgangspunkt i 1. semesters kerneområder

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektarbejdet skal beskæftige sig med en central problemstilling, som relaterer sig til det/de pågældende fag.

Læringsmål

Viden

-har viden om videnskabelige problemstillinger inden for feltet

-kan reflektere over økonomistyringsproblemstillinger på et videnskabeligt grundlag

Færdigheder

- kan applicere økonomistyringsteorier på konkrete problemstillinger, enten fra et empirisk eller teoretisk udgangspunkt

-kan udvælge relevant teori, metode og redskaber og på videnskabeligt grundlag opstille løsningsmodeller

-kan analysere problemstillinger for virksomhedens økonomistyring og ledelse

- kan formidle forskningsbaseret viden

- kan argumentere på et videnskabeligt grundlag.

- kan diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fag-fæller og ikke-specialister

Kompetencer

- kan styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller

- kan planlægge og udvikle udviklingsprojekter inden for økonomistyring

- er i stand til at foretage vurderinger og træffe valg i en kompleks sammenhæng

- er i stand til selvstændigt at igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar

- kan tage selvstændigt ansvar for egen faglige udvikling og specialisering

Undervisningsform

Projektarbejdet, herunder problemformulering, metodevalg og litteratursøgning foretages selvstændigt af den studerende. Problemformulering godkendes af vejleder.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjekt med udgangspunkt i 1. semesters kerneområder
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig gruppeeksamen
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12 gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående kompetence- og læringsmål demonstrerer en omfattende og reflekterende opfyldelse af modulets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
Karakteren 02 gives for den minimale acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående kompetence- og læringsmål.

Fakta om modulet

Engelsk titelProject based on core areas of 1st semester
ModulkodeKAØKO20165B
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Erhvervsøkonomi
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet