Kemiske reaktioner i naturlige og tekniske systemer

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i Kemiske og bioindustrielle produkter II

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne

  • Beskrive grundlæggende begreber, modeller, teorier og metoder anvendt i projektet

Færdigheder

  • Vælge og anvende relevante modeller, teorier og metoder indenfor projektarbejdets område
  • Planlægge og udføre kemiske forsøg i laboratoriet på sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, føre journal over forsøgsgangen og drage relevante konklusioner af de opnåede resultater
  • Opbygge en projektrapport efter fagområdets normer og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en sammenhængende måde, herunder sammenhæng mellem problemformulering, projektets udførsel og væsentligste konklusioner
  • Sætte projektets problemstilling og resultater i relevant faglig og samfundsmæssig kontekst og identificere relevante interessenter

Kompetencer

  • Organisere gruppesamarbejde og samarbejde med vejledere samt varetage planlægning, gennemførsel og styring af et projekt under hensyntagen til tidligere erfaringer
  • Identificere og udvikle egne muligheder for fortsat videreuddannelse indenfor fagområdet

Undervisningsform

  • Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

450 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKemiske reaktioner i naturlige og tekniske systemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierEr angivet i fællesbestemmelserne

Fakta om modulet

Engelsk titelChemical Reactions in Natural and Technical Systems
ModulkodeK-KT-D2-4
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi
InstitutInstitut for Kemi og Bioteknologi
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet