Almen kemi

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne

 • Redegøre for fundamentale kemiske og fysisk-kemiske principper for kemiske reaktioner og ligevægte
 • Redegøre for atomers struktur, kemiske bindinger og intermolekylære kræfter
 • Redegøre for atomers orbitaler, elektronkonfiguration og den fysiske beskrivelse af atomer som giver anledning til deres placering I det periodiske system
 • Forklare forskellige modeller for molekylorbitaler til beskrivelse af kovalente bindinger og molekylers geometri
 • Redegøre for fundamentale forskelle på redox reaktioner, syre-base reaktioner, opløselighedsreaktioner og kemisk kompleksdannelse
 • Redegøre for fundamental termodynamik
 • Redegøre for fundamental elektrokemi, inklusiv galvaniske elementer og elektrolyse
 • Redegøre for fundamental reaktionskinetik og kunne forklare reaktionshastigheder og orden for udvalgte reaktioner
 • Forklare atomers, ioners og molekylers elektronkonfiguration og den tilhørende geometri baseret på orbital og VSEPR teori

Færdigheder

 • Afstemme kemiske reaktioner og udføre støkiometriske beregninger og massebalancer
 • Beregne pH og redoxpotentialer for relevante ligevægte
 • Beregne entalpi, entropi og Gibbs fri energi for kemiske reaktioner
 • Opstille Nernst ligning for et elektrokemisk system til beregning af cellepotentialet
 • Beregne udbyttet af elektrolytiske reaktioner
 • Opstille matematiske modeller til beskrivelse af reaktionshastighed, forklare den overordnede såvel som indgående komponenters reaktionsorden og hvilke parametre der indgår i hastighedskonstanten
 • Modellere reaktionshastigheden for simple reaktionsmekanismer for at simulere og illustrere forløbet for en kemisk reaktion

Kompetencer

 • Planlægge og udføre simple kemiske forsøg ud fra viden om de kemiske og fysisk-kemiske betingelser, hvorunder sådanne kemiske reaktioner foregår

Undervisningsform

 • Forelæsninger samt teoretiske og praktiske øvelser

Omfang og forventet arbejdsindsats

150 timer

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendt aktiv deltagelse i undervisningen er forudsætning for deltagelse i den ordinære prøve

Prøver

Prøvens navnAlmen kemi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierAs stated in the Joint Programme Regulations

Fakta om modulet

Engelsk titelGeneral Chemistry
ModulkodeK-KT-B1-1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi
InstitutInstitut for Kemi og Bioteknologi
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet