Dataopsamling og procesregulering

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i Fysisk kemi og transportprocesser eller Grundlæggende organisk og fysisk kemi

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • Analoge signaler, analog til digital konvertering, digital til analog konvertering og opsamling af analoge signaler
 • Hardware til dataopsamling (Dataopsamlingskort, dataloggere)
 • Computer-/dataopsamling interfaces (seriel, usb)
 • Grundlæggende programmering (opbygning og komponenter i programmer)
 • Programmering af dataopsamling
 • Basal støjfiltrering
 • Datahåndtering og datarepræsentation
 • Introduktion til regulering. Reguleringstyper, ON/OFF, kontinuert regulering.
 • Modeller for dynamiske systemer opstillet vha. balanceligninger
 • Proportional og Proportional-Integral regulering, egenskaber, lukket sløjfe egenskaber
 • PID regulator indstilling vha. eksperimentelle metoder, diskretisering af regulator
 • Modelbaseret PID regulator indstilling

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet 

 • Skal kunne redegøre for centrale dataopsamlingsprincipper og anvende programmeringssprog og hardware til dataopsamling, støjfiltrering og procesregulering
 • Skal kunne redegøre for grundlæggende principper for styring, regulering og overvågning af processer, overføringsfunktioner og reguleringssløjfer

Færdigheder

 • Skal kunne designe, opstille og kalibrere en dataopsamlingsenhed baseret på kommercielle tilrådighedværende komponenter
 • Skal kunne anvende almindeligt forekommende styringsprincipper i eksperimentelle lineære og ikke-lineære systemer
 • Skal kunne designe og indstille systemer med P, PI og PID-regulatorer under hensyntagen til systemernes tidskonstanter og tidsforsinkelser, modellere og simulere regulatorerne og redegøre for karakteristika ved P, PI og PID regulerede systemer

Undervisningsform

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • Forelæsninger
 • Klasseundervisning
 • Projektarbejde
 • Workshops
 • Opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • Lærereedback

Eksperimentelt arbejde og opgaver gennemføres i grupper

Omfang og forventet arbejdsindsats

150 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDataopsamling og procesregulering
Prøveform
Aktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Aktiv deltagelse herunder godkendt afløsningsopgave
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i fællesbestemmelserne

Fakta om modulet

Engelsk titelData Aquisition and Process Control
ModulkodeK-BT-B5-6
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet