Bachelorprojekt

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Feltbiologi 2 samt Mikrobiel økologi eller tilsvarende sikkerhedskursus.
Modulet bygger videre på viden opnået på 1.-4. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling inden for et afgrænset fagligt emne, der afspejler hovedvægten i uddannelsen.

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne

  • Redegøre for teorier og metoder, der anvendes i projektet 

Færdigheder

  • Gennemføre teoretiske samt eksperimentelle studier i biologi
  • Opbygge en projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant litteratur, benytte korrekt fagsprog og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en sammenhængende måde
  • Begrunde valg af litteratur, metoder, modeller og andre redskaber benyttet i projektarbejdet samt vurdere projektets problemstilling og resultater i relevant faglig og teoretisk kontekst samt i relation til faglitteraturen og samfundsmæssige forhold

Kompetencer

  • Varetage planlægning, gennemførsel og styring af et projekt og håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver under projektarbejdet og selvstændigt bidrage til projektgruppens arbejde og resultater
  • Identificere egne læringsbehov for fortsat udvikling og videreuddannelse indenfor fagområdet

Undervisningsform

  • Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

450 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierEr angivet i fællesbestemmelserne

Fakta om modulet

Engelsk titelBSc Project
ModulkodeK-BIO-B6-78
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet