Bachelorprojekt (Akvatisk biologi)

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Feltbiologi 2 samt Mikrobiel økologi eller tilsvarende sikkerhedskursus

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne

  • Beskrive de vigtigste tilstandsvariable indenfor hydrologi, fysiske forhold, vandkemi og økologi i akvatiske miljøer, herunder relevante dyr og planter

Færdigheder

  • Gennemføre teoretiske samt eksperimentelle studier på akvatiske dyr, planter og/eller økosystemer i felten og/eller i laboratoriet
  • Opbygge en projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant litteratur, benytte korrekt fagsprog og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en sammenhængende måde
  • Begrunde valg af litteratur, metoder, modeller og andre redskaber benyttet i projektarbejdet samt vurderer projektets problemstilling og resultater i relevant faglig, samfundsmæssig og teoretisk kontekst samt i relation til faglitteraturen

Kompetencer

  • Ivaretage planlægning, gennemførsel og styring af et projekt og håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver under projektarbejdet og selvstændigt bidrage til projektgruppens arbejde og resultater
  • Identificere egne læringsbehov for fortsat udvikling og videreuddannelse indenfor fagområder

Undervisningsform

Projekt

Omfang og forventet arbejdsindsats

450 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt (Akvatisk biologi)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierEr angivet i fællesbestemmelserne

Fakta om modulet

Engelsk titelBSc Project (Aquatic Biology)
ModulkodeK-BIO-B6-36
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormC

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet