Statistisk modellering og analyse af tekniske systemer

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • har viden om hvordan man opstiller en statistisk model med udgangspunkt i en konkret problemstilling fra et fagområde, der kan ligge udenfor det matematiske
 • har viden om hvordan man udfører statistik inferens for en generaliseret lineær model
 • har viden om, hvordan man udfører modelkontrol

Færdigheder

 • kan med udgangspunkt i en konkret problemstilling opstille en relevant generaliseret lineær model under hensyntagen til de tilgængelige data
 • kan anvende statistisk software til at implementere og analysere en konkret statistisk model
 • kan vurdere gyldigheden af opnåede resultater

Kompetencer

 • kan kommunikere resultatet af en statistisk analyse til ikke-statistikere, der har en interesse i den behandlede problemstilling
 • er i stand til at formidle opnået viden og færdigheder til et på forhånd fastlagt publikum
 • kan ræsonnere om oprindelse og anvendelse af matematiske begreber og værktøjer i en given samfundsmæssig, historisk eller teknologisk kontekst (videnskabsteoretisk dimension)
 • kan på egen hånd udvikle generaliserede lineære modeller, der passer til data
 • har kendskab til videnskabsteoretiske aspekter vedrørende generaliserbarhed af statistiske analyser

Undervisningsform

Projektarbejde.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnStatistisk modellering og analyse af tekniske systemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier).
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​Studieadministration/​

Fakta om modulet

Engelsk titelStatistical Analysis Applied in Technical Systems
ModulkodeF-MTK-B5-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Matematik, Fysik og Nanoteknologi
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet