Introduktion til matematiske metoder

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulet Calculus.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • har viden om konvergens af reelle talfølger og rækker
 • har viden om matematisk præcise definitioner af grænseværdibegrebet og kontinuitet for reelle funktioner af en eller flere variable
 • har viden om den matematisk præcise definition af differentiabilitet for reelle funktioner af en variabel
 • har viden om den matematisk præcise definition af partielle afledede for funktioner af to eller flere variable
 • har viden om fortolkning af de partielle afledede for funktioner af to eller flere variable
 • har viden om simpel matematisk modellering indenfor matematisk økonomi
 • har viden om basal programmering i konkret programmeringssprog
 • har viden om simple matematiske algoritmer og deres implementation

Færdigheder

 • kan læse og skrive simple programmer
 • kan for simple eksempler med matematisk præcision afgøre, om de opfylder betingelser, som involverer konvergens, grænseværdi, kontinuitet eller differentiabilitet
 • kan løse simple ekstremumsproblemer herunder simple matematisk-økonomiske problemer

Kompetencer

 • kan gøre rede for sammenhængen mellem en simpel algoritme og dens implementation i det givne programmeringssprog
 • skal udvikle og styrke sin evne til at kunne give en korrekt og præcis matematisk fremstilling
 • kan gøre rede for anvendelse af simple matematiske metoder til løsning af konkrete problemer

Undervisningsform

Forelæsninger med tilhørende opgaveregning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til matematiske metoder
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​Studieadministration/​

Yderligere informationer

Der er givet dispensation fra studieordningerne BA Matematik 2018 og BA Matematik-økonomi 2018 vedr. modulet Introduktion til matematiske metoder på uddannelsernes 2. semester. Dispensationen vedr. modulbeskrivelsen for så vidt angår forudsætninger og læringsmål. Begrundelsen for ændringen er, at der er tale om samme samlæste kursusmodul på de to uddannelser, hvor dispensationen har til formål at bringe beskrivelsen i de to studieordninger i overensstemmelse.

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Mathematical Methods (IMAT)
ModulkodeF-MAT-B2-3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Matematik, Fysik og Nanoteknologi
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet