Lineær algebra

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulet Calculus.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

• skal have viden om definitioner, resultater og teknikker inden for teorien for lineære ligningssystemer
• skal have kendskab til lineære transformationer og deres sammenhæng med matricer
• skal have viden om computerværktøjet Matlab og dets anvendelse inden for lineær algebra
• skal have kendskab til simple matrixoperationer
• skal have kendskab til invertibel matrix og invertibel lineær afbildning
• skal have kendskab til vektorrummet Rn og underrum deraf
• skal have kendskab til lineær afhængighed og uafhængighed af vektorer, samt dimension og basis for underrum
• skal have kendskab til determinant for matricer
• skal have kendskab til egenværdier og egenvektorer for matricer og deres anvendelse
• skal have kendskab til projektioner og ortonormale baser
• skal have viden om første ordens differentialligninger, samt om systemer af lineære differentialligninger
 

Færdigheder

• skal kunne anvende teori og regneteknik for lineære ligningssystemer til at afgøre løsbarhed, og til at bestemme fuldstændige løsninger og deres struktur
• skal kunne repræsentere lineære ligningssystemer ved hjælp af matrixligninger, og omvendt
• skal kunne bestemme og anvende reduceret echelonform af en matrix
• skal kunne anvende elementære matricer i forbindelse med Gauss-elimination og inversion af matricer
• skal kunne afgøre lineær afhængighed eller lineær uafhængighed af små systemer af vektorer
• skal kunne bestemme dimension af og basis for underrum
• skal kunne bestemme matrix for en givet lineær afbildning, og omvendt
• skal kunne løse simple matrixligninger
• skal kunne beregne invers af små matricer
• skal kunne bestemme dimension af og basis for nulrum og søjlerum
• skal kunne beregne determinanter og kunne anvende resultatet af beregningen
• skal kunne beregne egenværdier og egenvektorer for simple matricer
• skal kunne afgøre, om en matrix er diagonaliserbar, og i bekræftende fald gennemføre en diagonalisering, for simple matricer
• skal kunne beregne den ortogonale projektion på et underrum af Rn
• skal kunne løse separable og lineære første ordens differentialligninger, generelt, og med begyndelsesbetingelser

Kompetencer

• skal udvikle og styrke sit kendskab til, forståelse af, og anvendelse af matematiske teorier og metoder inden for andre fagområder
• skal ud fra givne forudsætninger kunne ræsonnere og argumentere med matematiske begreber inden for lineær algebra

 

Undervisningsform

Forelæsninger med tilhørende opgaveregning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLineær algebra
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​Studieadministration/​

Fakta om modulet

Engelsk titelLinear Algebra
ModulkodeF-MAT-B2-2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Matematik, Fysik og Nanoteknologi
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet