Halvledere: fysik, komponenter og teknologi

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i faststoffysik, grundlæggende kvantemekanik.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kursets mål er at give en forståelse af halvlederegenskaber, principper for funktion af vigtige halvlederkomponenter samt viden om metoder til syntese af halvledermaterialer og grundlæggende teknologier inden for fabrikation af komponenter.

Læringsmål

Viden

• Skal have viden om krystalstruktur og karakteristiske egenskaber af halvledere
• Skal have viden om elektronisk båndstruktur af halvledere, både for intrinsiske og doterede halvledere samt ladningsbærerstatistik og -dynamik
• Skal have viden om grundlæggende komponenters karakteristika, herunder PN-overgange, bipolar transistorer, metaloxid-halvlederkomponenter og komponenter for effektelektronik
• Skal have viden om grundlæggende metoder og teknologier indenfor fabrikation af halvlederkomponenter

Færdigheder

• Skal kunne redegøre for og anvende teorier og metoder for beskrivelse af halvlederes egenskaber, herunder krystalstruktur, elektroniske egenskaber af intrinsiske og doterede halvledere, og ladningsbærerstatistik og -dynamik
• Skal kunne redegøre for grundlæggende halvlederbaserede komponenters egenskaber og karakteristika samt teknologier indenfor fabrikation af halvlederkomponenter

Kompetencer

Kompetencerne som opnås, skal udvikle og styrke kendskab til egenskaber af havledere og de grundlæggende principper og teknologier der ligger bag halvlederbaserede komponenter. Den studerende skal ud fra givne forudsætninger kunne ræsonnere og argumentere med begreber fra halvlederfysik og teknologi.

Undervisningsform

Forelæsninger med opgaveregning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnHalvledere: fysik, komponenter og teknologi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier).
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​Studieadministration/​

Fakta om modulet

Engelsk titelSemiconductors: Physics, Devices and Engineering
ModulkodeF-FYS-K3-9
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Matematik, Fysik og Nanoteknologi
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet