Overfladefysik og -kemi (B)

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i faststoffysik, grund- og fysiskkemi.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kursets mål er, at give viden om specielle aspekter samt fysiske og kemiske fænomener på overflader og grænseflader.

Læringsmål

Viden

  • struktur af krystalliske overflader samt metoder og teknologier indenfor fremstilling og karakterisering
  • grundlæggende termodynamik og kinetik af overfladeprocesser herunder fænomener om overfladespænding og adsorption/desorption
  • de vigtigste interaktioner nær grænsefladerne herunder van der Waals og dobbelt-lags kræfter
  • fysi- og kemisorption på overflader og katalyse
  • struktur af grænseflader, befugtning teori, hydrofobicitet, membraner og vækst af tynde film
  • elektronisk struktur af overflader, elektriske og magnetiske fænomener på overflader og grænseflader;

Færdigheder

Den studerende vil blive uddannet i at løse problemer inden for de emner, der er anført ovenfor, og vil være i stand til at anvende teorier og metoder fra overfladefysik og -kemi.

Kompetencer

Kompetencerne som opnås, skal udvikle og styrke kendskab til, forståelse af og anvendelse af teorier og metoder i overfladefysik. Den studerende skal ud fra givne forudsætninger kunne ræsonnere og argumentere med begreber fra overfladefysik.

Undervisningsform

Forelæsninger med tilhørende opgaveregning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOverfladefysik og -kemi
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier).
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​Studieadministration/​

Fakta om modulet

Engelsk titelPhysics and Chemistry of Surfaces
ModulkodeF-FYS-K2-5
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Matematik, Fysik og Nanoteknologi
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet