Moderne fysik

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulet Mekanisk fysik, Elektromagnetisme og Grundlæggende kvantemekanik.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kernefysikken danner grundlag for forståelsen af væsentlige og samfundsrelevante fænomener som kernespaltning (fission), fusion og radioaktivitet. Endvidere repræsenterer relativitetsteorien (sammen med kvantemekanikken) 1900-tallets helt store paradigmeskift i forhold til den klassiske fysiks absolutte opfattelse af tid og rum.

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om grundlæggende begreber og teorier vedrørende kernefysik, herunder atomkerners opbygning, kernereaktioner (fission og fusion) samt radioaktivitet
  • Skal have viden om grundlæggende begreber og teorier vedrørende elementarpartikelfysik
  • Skal have viden om grundlæggende begreber og teorier vedrørende den specielle relativitetsteori

Færdigheder

  • Skal kunne redegøre for begreber og teorier til beskrivelse af kernefysik
  • Skal kunne redegøre for begreber og teorier om elementarpartikelfysik
  • Skal kunne redegøre for begreber og teorier om den specielle relativitetsteori

Kompetencer

  • Skal ud fra givne forudsætninger kunne ræsonnere og argumentere med begreber fra moderne fysik og kunne anvende dem på simple modelsystemer
  • Skal kunne udvikle og styrke kendskab til, forståelse af og anvendelse af teorier og metoder fra moderne fysik inden for andre fagområder

Undervisningsform

Forelæsninger med tilhørende opgaveregning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModerne fysik
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier).
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​Studieadministration/​

Fakta om modulet

Engelsk titelModern Physics
ModulkodeF-FYS-K1-5
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Matematik, Fysik og Nanoteknologi
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet