Elektromagnetisme

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i grundlæggende kredsløbsteori, AC-kredsløbsteori, vektoranalyse (svarende til kurserne BIE1, Kredsløbsteori og dynamiske systemer

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formål:

 • At lære de studerende teorien om elektriske og magnetiske og relaterede felter samt anvendelsen af disse teorier indenfor elektroteknikken.
 • At lære de studerende teorien om transmissionsledninger samt om grundlæggende dynamisk feltteori, herunder udbredelse af plan elektromagnetiske bølge i forskellige medier. Desuden inddrages også anvendelsen af teorierne
 • At lære de studerende EMC-begrebet samt praksis i forbindelse med dette fagområde.

Læringsmål

Viden

 • elektriske og magnetiske størrelser og tilhørende enheder
 • definitioner af elektriske og magnetiske felter
 • Coulombs lov, Biot-Savarts lov, AmpŠres lov, Faradays lov,
 • Gausses sætning for elektriske ladninger
 • energi i elektriske og magnetiske felter
 • kapacitet, selvinduktion, gensidig induktion
 • ferromagnetiske materialer
 • magnetiske kredsløb
 • det elektrodynamiske princip
 • momenter på strømførende sløjfer i magnetfelter
 • Lorentz-kreaften, Laplaces lov, Ohms lov
 • telegrafligningerne for et kabel
 • bølgeligningen
 • refleksioner opg terminering
 • løsning af bølgeligningen i tidsdomænet
 • løsning for sinusoidale signaler
 • anvendelse af kompleks symbolsk notation
 • forskellige kabelmodeller: tabsfri, kabler med tab, forvrængningsfri oa.
 • beregning af kabeltab
 • effektudbredelse på kabler
 • refleksionstilpasning
 • Smithkortet
 • enkeltstubtilpasning
 • kvartbølgetransformeren
 • Maxwells ligninger
 • løsning til Maxwells ligninger
 • udbredelse af plan elektromagnetisk bølge
 • transmissionledningsanalogi
 • udbredelse i medier med tab
 • afskærmming
 • indtrængningsdybde, strømfortrængning
 • modeller for medier
 • tabsvinkel
 • regning over grænser
 • effektudbredelse
 • skråt indfaldende bølge
 • EMC-begrebet
 • EMC-regulativer
 • kablers koblingsimpedans
 • skærmkablers knækfrekvens
 • skærmede kablers egenskaber
 • afkobling
 • afskærmningsprincipper
 • udstråling af felter fra forskellige kilder
 • felttyper, nærfelt, fjernfelt, elektrisk og magnetisk
 • EMC-filtre, ferritperler
 • lysnetfiltre
 • stelningsstrategier
 • Strømforsyningsstrategier
 • EMC i forbindelse digitale kredsløb
 • sprektre for firkantsignaler

Færdigheder

 • at beregne elektriske feltmønstre ud fra en ladningsfordeling
 • at beregne det magnetiske felt omkring strømførende ledere
 • at beregne kræfter i elektriske og magnetiske felter
 • at beregne den oplagrede energi i spoler og kondensatorer
 • at opstille et magnetisk kredsløbsdiagram og beregne størrelserne
 • at foretage beregninger på den generiske elektrodynamiske model
 • at beregne momenter på strømførende sløjfer i magnetfelter
 • at omregne mellem primære og sekundære konstanter for et kabel
 • at beregne refleksioner i tidsdomænet på en transmissionsledningsopstilling
 • at beregne generaliseret impedans og refleksionskoefficient på et kabel
 • at foretage en enkeltstubtilpasning
 • at foretage tilpasning med en kvartbølgetransformator
 • at beregne spændinger og strømme hen over en grænse mellem forskellige kabler
 • at beregne elektriske og magnetiske felter over en grænseflade mellem medier
 • at foretage et modelvalg for medier ud fra tabsvinkel
 • at beregne elektriske og magnetiske felter for en skråt indfaldende bølge
 • at beregne knækfrekvensen for et skærmkabel
 • at beregne indhyllingskurven for spektret for et firkantsignal
 • at beregne nærfeltsgrænsen for elektriske og magnetiske felter
 • at beregne skærmeffektiviteten for et givet signal og en given skærm

Kompetencer

 • at bestemme størrelse og retning for elektriske og magnetiske statiske felter ud fra en given konfiguration af ladninger og strømførende ledere
 • at opstille et magnetisk diagram for en given konfiguration og bestemme de relevante størrelser samt foretage beregninger af signalerne
 • at bestemme kræfter og momenter i magnetiske opstillinger
 • at foretage beregninger af affekter og energier i reaktive komponenter og i elektriske og magnetiske filter
 • at kunne fremstille et reflektionsdiagram og anvende det til at finde løsningen i tidsdomænet for en transmissionsledningsopstilling
 • at kunne foretage beregninger for kabler med sinusoidale signaler herunder også under anvendelse af Smithkortet
 • at kunne foretage en enkeltstubstilpasning vha Smithkortet
 • at opstille en model til beregning af feltudbredelse i sammensatte medier af forskellig beskaffenhed (regning over grænser)
 • at foretage effektberegninger på signaler på kabler
 • at foretage effektberegninger på felter, der udbreder sig i medier
 • at foretage en fornuftig vurdering af de forhold, der har indflydelse på et apparats EMC-egenskaber
 • at danne sig et overblik over hvilke EMC-regulativer, der er relevante i forbindelse med apparatkonstruktion
 • at foretage simple EMC-tests på apparater

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveregning, workshops, selvstudie

Eksamen

Prøver

Prøvens navnElektromagnetisme
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser
http:/​/​www.tech.aau.dk/​uddannelse/​Studieadministration/​

Fakta om modulet

Engelsk titelElectromagnetism
ModulkodeESNEITB3K3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Elektronik og IT
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design