Calculus

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i lineær Algebra fra 1. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • reelle funktioner af to og flere variable
 • Taylors formel samt Taylor rækker
 • Komplekse tal og rødder i polynomier
 • Den komplekse eksponentialfunktion hyperbolske funktioner samt deres relation til trigonometriske funktioner
 • Laplace-transformationer og deres anvendelse i forbindelse med løsning af differentialligninger

Færdigheder

 • approksimere funktioner vha. Taylor rækker
 • differentation af funktioner af flere variable (herunder sammensatte funktioner) samt have en geometrisk forståelse heraf
 • løse inhomogene anden-ordens lineære differentialligninger

Kompetencer

 • lineære differentialligninger med konstante koefficienter
 • koblede første ordens lineære differentialligninger
 • inhomogene anden ordens lineære differentialligninger
 • give en geometrisk beskrivelse af reelle funktion af 2 og 3 variable

Undervisningsform

Forelæsninger med tilhørende opgaveregning

Eksamen

Prøver

Prøvens navnCalculus
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser
http:/​/​www.tech.aau.dk/​uddannelse/​Studieadministration/​

Fakta om modulet

Engelsk titelCalculus
ModulkodeESNEITB2K2F
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Elektronik og IT
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design