Effektelektronik

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulerne Elektriske grundfag og AC-kredsløbsteori eller tilsvarende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Have viden om teorier for effektiv energiomsætning vha. effektelektroniske systemer og apparater
  • Have kendskab til effektelektroniske komponenters funktion og virkemåde
  • Have viden om og forstå hvordan effektelektroniske systemer, apparater og komponenter modelleres
  • Have viden om værktøjer til modellering

Færdigheder

  • Kunne anvende viden om energieffektive effektelektroniske systemer, apparater og deres komponenter til simulering
  • Kunne vurdere resultatet af modelleringen, i hvor stort omfang det er repræsentativt for den fysiske verden
  • Kunne forholde sig til modeller på forskellige abstraktionsniveauer og deres anvendelser

Kompetencer

  • Have opnået evne til at kunne omsætte akademiske kundskaber og færdigheder inden for analyse af effektive effektelektroniske systemer, apparater og deres komponenter til en praktisk problemstilling og kunne bearbejde en sådan problemstilling
  • Have opnået evne til at kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for effektelektroniske systemer                               

Undervisningsform

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion: • forelæsninger • klasseundervisning • projektarbejde • workshops • opgaveløsning (individuelt og i grupper) • lærerfeedback • faglig refleksion • porteføljearbejde • laboratoriearbejde Kurset udbydes på engelsk, hvis der er indskrevet udenlandske gæstestuderende, eller hvis underviser er udenlandsk.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEffektelektronik
Prøveform
Skriftlig eksamen
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Hvis ikke andet er angivet i kursusbeskrivelsen i Moodle, er det tilladt at medbringe alle former for (ingeniørrelevante) hjælpemidler herunder bøger, noter og avancerede lommeregnere. Medbringes computer, er det ikke tilladt at have adgang til internettet og undervisningsmaterialet fra Moodle skal derfor på forhånd gemmes på computeren. Det indskærpes, at der ikke må foregå nogen form for elektronisk kommunikation.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​studieadministration/​

Fakta om modulet

Engelsk titelPower Electronics
ModulkodeEN-BE6-2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Energi
InstitutInstitut for Energiteknik
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet