Bachelorprojekt (Udvikling af komplekse softwaresystemer)

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Anbefalede faglige forudsætninger:
Projekt- og kursusmodulerne på 1.-5. semester samt at tre af de udbudte kursusmoduler på samme semester følges parallelt med projektarbejdet

Modulets indhold, forløb og pædagogik

FORMÅL          
At den studerende opnår viden om og færdigheder i analyse, design, implementering og vurdering af komplekse softwaresystemer i et større udviklingsmiljø.

BEGRUNDELSE    
Efter en fuldført uddannelse i softwareteknologi skal man kunne deltage i løsning af problemer ved at udvikle komplekse softwaresystemer. Typisk sker udvikling af sådanne komplekse systemer i et større udviklingsmiljø, hvor delprojekter skal koordineres med henblik på en fælles løsning.

Den studerende skal derfor opnå forståelse af problemstillinger i forbindelse med udvikling af sådanne systemer, herunder analyse af organisatoriske omgivelser, samt design og implementering af en applikation som understøtter eller automatiserer en del heraf.

At arbejde med at analysere, designe, programmere og afprøve en applikation med væsentlig funktionalitet, herunder både integration med database og brugergrænseflade som skal indgå i en kompleks organisatorisk omgivelse, sætter fokus på kravanalyse, kravstyring, ledelse mellem delprojekter, prototyping, programmering af store softwaresystemer, test, og avanceret anvendelse af softwareteknologier.

Læringsmål

Viden

 • Dokumentere kendskab til og overblik over centrale teknikker i arbejdet med at udvikle software, der løser realistiske problemer, herunder
  - kravanalyse
  - kravstyring
  - prototyping
  - databaser
  - usability
  - test og verifikation
 • Benytte korrekt fagterminologi

Færdigheder

 • analysere, designe, programmere, afprøve og teste applikationer som indgår i kompleks organisatorisk omgivelse
 • ræsonnere om og med de berørte begreber og teknikker
 • begrunde og vælge relevante læsningsmodeller ud fra kendskab til de muligheder og begrænsninger, som er givet af fagområdets teorier og metoder

Kompetencer

 • afgrænse og gennemføre løsning af en del af et større softwareudviklings-problem ved brug af relevante teknikker
 • analysere og vurdere løsningsprocessen og den fremkomne løsning

Undervisningsform

Projektarbejde, der gennemføres som et multiprojekt, hvor der gennemføres en samlet udvikling af et komplekst softwaresystem på tværs af flere projektgrupper.

Projektarbejdet skal indholde:

 • analyse af en organisatorisk omgivelse
 • design af en applikation som understøtter en væsentlig del heraf
 • udvikling af et program, som realiserer designet

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 450 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt (Udvikling af komplekse softwaresystemer)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fakultets vurderingskriterier
http:/​/​www.tech.aau.dk/​digitalAssets/​337/​337434_vurderingskriterier.pdf

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelBSc Project (Developing Complex Software Systems)
ModulkodeDSNSWB601
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design