Systemudvikling

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i moduler tidligere på uddannelsen

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Objektorienteret modellering i analyse og design:
  • modellering af kontekst (anvendelsesområde og problemområde)
  • objektorienterede begreber: klasse, objekt, hændelse, strukturerings-former, funktion, brugsmønstre, komponenter, komponentarkitektur
  • UML: klassediagram, tilstandsændringsdiagram, sekvensdiagram, brugsmønstrediagram
 • Modellering med mønstre:
  • mønstre til modellering af anvendelsesområder og problemområder
  • mønstre til sammensætning af komponenter
  • specielt analysemønstrene: genstand-beskrivelse, hierarki, trinvis-rolle, materiale, procedure
  • specielt designmønstrene: samling, lagdelt, observatør, klient-server, model-view-controller
 • Systemudviklingsmetode:
  • vandfaldsmetode og model-drevet udvikling
  • iterative metode og prototype-drevet udvikling
  • aktiviteter i systemudvikling og sammenhænge mellem aktiviteter
 • Systemudviklingspraksis:
  • teknikker til fastlæggelse af konkret metode
  • relationen mellem metode og praksis
  • styrker og svagheder ved model-drevet og ved prototype-drevet udvikling

Færdigheder

 • kunne redegøre præcist og ved brug af fagets begreber og modelleringssprog
 • kunne modellere krav til et system, dets kontekst og alle dets forskellige dele (model, funktioner og græseflader)
 • kunne modellere et systemdesign på komponentniveau samt beskrive sammenhæng mellem komponenter

Kompetencer

 • kunne anvende begreberne, mønstrene og modelleringssproget til at beskrive et konkret system som løser en veldefineret opgave

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. kapitel 3

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 150 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSystemudvikling
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fakultets vurderingskriterier
http:/​/​www.tech.aau.dk/​digitalAssets/​337/​337434_vurderingskriterier.pdf

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelSystems Development
ModulkodeDSNDATFB302
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design