Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

FORMÅL          
Kursets formål er at støtte de studerende inden for datalogi og software, teoretisk såvel som praktisk i at planlægge og udføre et problembaseret projektarbejde i grupper, under hensyntagen til de tilgængelige ressourcer og den samfundsmæssige sammenhæng. Brug og udvikling af informationsteknologier og software er påvirket af og påvirker menneskers og samfunds udvikling og er genstand for kurset.

INDHOLD
Kursets indhold sigter ligeligt på projektgruppens arbejdsform og den kontekstuelle helhed for projektet.

Kurset kan omfatte:

 • Studieintroduktion og -teknik
 • Videnskabelig redelighed
 • Skriftlig og mundtlig formidling af projektresultater
 • Erfaringsopsamling
 • Introduktion til planlægning, styring og ledelse af læringsprojekter
 • Introduktion til styring af softwareudviklingsprojekter herunder introduktion til teknikker som Scrum
 • Kommunikationen i og udad gruppen
 • Læringsstile, teamroller og gruppedynamik
 • Kreativitet i projektarbejdet
 • Konflikthåndtering
 • Introduktion til teori om læreprocesser
 • Introduktion til videnskabsteori - herunder datalogiens videnskabsteori
 • Introduktion til sociologisk metode, kvalitativ og kvantitativ undersøgelse
 • Faser i et problemorienteret projektarbejde fra initierende problem over problemanalyse til problemformulering
 • Helhedsvurdering af videnskaben/teknologier/produktet i relation til brugerne og samfund, herunder:
  • Miljø, forbrug og socialt ansvar
  • Samfundsøkonomi; herunder softwaresystemers samfundsøkonomiske betydning
  • Introduktion til kulturforståelse og interkulturel kommunikation
  • Brugbarhed og nytte af softwaresystemer
  • Introduktion til politiske processer, magt og regulering; herunder inddragelse af interessegrupper i forbindelse med softwareudvikling
 • Metoder til analyse og dokumentation af gruppens læreprocesser

Læringsmål

Viden

 • redegøre for grundlæggende læringsteori
 • redegøre for teknikker til planlægning og styring af projektarbejde
 • redegøre for forskellige tilgange til problembaseret læring; herunder Aalborg-modellens udgangspunkt i problemer, der indgår i en samfundsmæssig og/eller humanistisk sammenhæng
 • redegøre for forskellige tilgange til analyse og vurdering af problemstillinger inden for udvikling og brug af software i et videnskabsteoretisk, etisk, og samfundsmæssigt perspektiv
 • redegøre for konkrete metoder til at udføre analyse og vurdering; herunder vurdering af brugbarhed af software og de sammenhænge i hvilke software bliver udviklet herunder brugerinddragelse

Færdigheder

 • planlægge og styre et problembaseret studieprojekt
 • analysere projektgruppens organisering af gruppesamarbejdet, med henblik på at identificere stærke og svage sider og forslå forbedringer
 • reflektere over årsager til og anvise mulige løsninger på eventuelle gruppekonflikter
 • analysere og vurdere egen studieindsats og læring, med henblik på at identificere stærke og svage sider, og derudfra overveje videre studieforløb og studieindsats
 • reflektere over de anvendte metoder i et videnskabsteoretisk perspektiv
 • udpege relevante fokusområder, begreber og metoder til at vurdere og udvikle løsninger under hensynstagen til de kontekstuelle sammenhænge i hvilke løsningen skal indgå
 • reflektere over sit professionelle virke i relation til det omgivende samfund

Kompetencer

 • indgå i en projektorganiseret problemløsning
 • formidle resultaterne af projektarbejde
 • reflektere og udvikle egen læring
 • indgå i projektorganiserede læreprocesser

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. kapitel 3

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 150 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProblembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund
Prøveform
Skriftlig
Kurset eksamineres individuelt på baggrund af en skriftlig opgave (max. 5 sider), som tillæg til den skriftlige procesanalyse og projektafgrænsningen indeholdende en påpegning men samtidig en afgrænsning fra at analysere relevante kontekstuelle sammenhænge. Den skriftlige opgave skal indeholde en personlig refleksion over projektets proces og en analyse af den individuelle læreproces (max. 3 sider) samt en overordnet vurdering af projektets produkt i relation til de påpegede kontekstuelle sammenhænge (max. 2 sider).
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fakultets vurderingskriterier
http:/​/​www.tech.aau.dk/​digitalAssets/​337/​337434_vurderingskriterier.pdf

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelProblem-based Learning in Science, Technology and Society
ModulkodeDSNDATFB104
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design