Intelligente eller massivt parallelle systemer

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Anbefalede faglige forudsætninger:
Modulet bygger videre på projektmodulerne på 1. – 4. semester samt et af kursusmodulerne Distribuerede systemer eller Maskinintelligens svarende til projektets fokus følges parallelt med projektarbejdet

Modulets indhold, forløb og pædagogik

FORMÅL          
Projektmodulet kan fokusere på enten intelligente eller massivt parallelle systemer. Hvis fokus er på massivt parallelle systemer, er formålet, at den studerende opnår evne til at analysere og konstruere parallelle og distribuerede systemer. Hvis fokus er på intelligente systemer er formålet, at den studerende opnår evne til at analysere og vurdere anvendelse af intelligente systemer til løsning af problemer

BEGRUNDELSE    

Intelligente Systemer:
Moderne IT-systemer kræves at kunne drage intelligente slutninger ud fra en brugers ønsker og behov. Her dækker betegnelsen maskinintelligens over områderne grafiske modeller, datamining/maskinindlæring, autonome agenter og intelligente web systemer. Nedenstående referencer til maskinintelligens skal således ses i denne sammenhæng

Massivt Parallelle Systemer:
Langt hovedparten af computer-baserede systemer består af mange forbundne computere eller indgår som komponenter i større systemer. I sådanne systemer samarbejder et antal selvstændige computere via netværk for at opsamle, lagre, og beregne på data, idet de deler dele ressourcer. Især er Internettet et udbredt fundament til integrering og realisering af services og applikationer

Læringsmål

Viden

Intelligente Systemer:

 • benytte korrekte begreber (i både skrift og tale) notationer og symboler
 • demonstrere kendskab til og overblik over grundlæggende teknikker inden for maskinintelligens

Massivt Parallelle Systemer:

 • forstå og gøre rede for grundbegreberne i computernetværk og distribuerede systemer
 • dokumentere kendskab til og overblik over de berørte teknikker og begreber
 • beskrive centrale aspekter af et distribueret system
 • redegøre for opbygning og strukturering af systemet, og kommunikationen imellem dets komponenter

Færdigheder

Intelligente Systemer:

 • redegøre for anvendelsen af relevante og centrale teknikker inden for maskinintelligens i forhold til et valgt problemområde

Massivt Parallelle Systemer:

 • analysere en realistisk distribueret problemstilling
 • designe, beskrive, og implementere (egen løsning i form af en) netværks-baseret eller distribueret applikation

Kompetencer

Intelligente Systemer:

 • vurdere og begrunde valget af relevante teknikker og metoder inden for maskinintelligens til løsning af et aktuelt problemområde
 • anvende begreber og teknikker inden for maskinintelligens til løsning af en valgt problemstilling

Massivt Parallelle Systemer:

 • forstå og gøre rede for hvordan en netværksbaseret, distribueret applikation kan opbygges
 • vurdere løsningen ud fra enten praktiske eksperimenter, teoretisk/analytiske betragtninger, eller en kombination deraf, i forhold til væsentlige vurderingskriterier for distribuerede systemer (f.eks. ydeevne, fejltolerance, tilgængelighed)

Undervisningsform

Projektarbejde hvor der kan arbejdes med et udvalgt emne inden for distribuerede systemer og netværk. I så fald kan projektarbejdet omfatte såvel teoretiske analyse som praktisk implementation og eksperimenter (eller kombination deraf) vedrørende programmel til distribuerede systemer

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 450 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntelligente eller massivt parallelle systemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fakultets vurderingskriterier
http:/​/​www.tech.aau.dk/​digitalAssets/​337/​337434_vurderingskriterier.pdf

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelIntelligent or Massively Parallel Systems
ModulkodeDSNDATB501
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design