Skriftlig sprogproduktion I og mundtlig kommunikation og formidling I

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter:

 • arbejde med skriftlig udtryksfærdighed på tysk
 • teoretisk og praktisk arbejde med oversættelse mellem dansk og tysk
 • indføring i kommunikationsteori og -analyse
 • praktisk arbejde med mundtlig kommunikation og formidling på tysk.

Læringsmål

Viden

 • skriftlig udtryksfærdighed på tysk på grundlæggende videnskabeligt niveau
 • oversættelse mellem dansk og tysk på grundlæggende praksis- og videnskabeligt niveau
 • kommunikationsteori og om kommunikationssituationens kulturelle og kontekstuelle betingelser på grundlæggende videnskabeligt niveau

Færdigheder

 • udtrykke sig på et sprogligt og indholdsmæssigt velfungerende tysk skriftsprog med få meningsforstyrrende grammatiske fejl
 • på grundlæggende niveau at oversætte danske tekster til ortografisk, morfologisk, leksikalt og syntaktisk korrekt tysk
 • på grundlæggende niveau at oversætte tyske tekster til ortografisk, morfologisk, leksikalt og syntaktisk korrekt dansk
 • udtrykke sig mundtligt på et kommunikativt velfungerende tysk, hvor forståelsen hæmmes af få udtalemæssige, grammatiske og leksikale fejl.

Kompetencer

 • at arbejde kontrastivt mellem dansk og tysk med skriftlig og mundtlig sprogproduktion
 • at reflektere over og tilrettelægge eget arbejde med den sproglige fremstilling.

Undervisningsform

 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • workshops
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • lærerfeedback
 • faglig refleksion
 • porteføljearbejde.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSkriftlig sprogproduktion I og mundtlig kommunikation I
Prøveform
Skriftlig
Prøven er skriftlig på dansk eller tysk. Prøven har form af en eksamensportefølje med følgende indhold:

Et antal øvelsesopgaver fra kurset, som demonstrerer den studerendes arbejde med oversættelse mellem dansk og tysk samt skriftlig udtryksfærdighed på tysk.

Et antal arbejdspapirer, som dokumenterer :

-den studerendes arbejde med mundtlig kommunikation og formidling på tysk (fx noter eller slides til brug for oplæg, den studerendes skriftlige bearbejdning af lærerens eller medstuderendes feedback på oplæg)

-den studerendes redegørelse for porteføljens indhold og refleksion over egen progression i løbet af modulet.

Omfanget af de enkelte produkter i eksamensporteføljen og porteføljens samlede omfang fastlægges af eksaminator ved modulets begyndelse. Eksamensporteføljen bedømmes af eksaminator
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEksamensporteføljen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen.

Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede portefølje.

Fakta om modulet

Engelsk titelWritten Communication I and Oral Communication I
ModulkodeBATYSK20164
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet