Sproglæring og sprogundervisning

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter introduktion til undervisning i og tilegnelse af fremmedsprog.

Læringsmål

Viden

 • Centrale fænomener og problemstillinger vedrørende fremmedsprogsundervisning og fremmedsprogstilegnelse
 • fagterminologi og forskellige fremmedsprogsundervisnings- og fremmedsprogstilegnelsesteorier

Færdigheder

 • at beskrive og diskutere fænomener og problemstillinger vedrørende fremmedsprogsundervisning og fremmedsprogstilegnelse under inddragelse af relevant teori og fagterminologi

Kompetencer

 • at reflektere over fremmedsprogsundervisningsmæssige problematikker og praksis

Undervisningsform

 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • workshops
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • lærerfeedback
 • faglig refleksion
 • porteføljearbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSproglæring og sprogundervisning
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en eksamensportefølje på dansk eller tysk og skal indeholde et antal arbejdspapirer, som dokumenterer den studerendes arbejde inden for modulets område og den studerendes redegørelse for porteføljens indhold. Porteføljens præcise indhold fastlægges af underviseren ved semestrets start. Besvarelsen må være på højst 8 sider. Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierBesvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelLanguage Teaching and Learning
ModulkodeBATYSK201617
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet