Tekstanalyse

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter:

 • introduktion til udvalgte dele af tekst- og kulturhistorie i de tysksprogede lande
 • tekstanalyse og tekstanalytiske metoder
 • litteraturteori og litteraturvidenskabelige metoder
 • et projektbaseret emnestudie inden for et udvalgt emne inden for området.

Læringsmål

Viden

 • forskellige genrers og teksttypers karakteristika
 • forskellige tekstanalytiske metoder
 • et udvalgt emne inden for området gennem et projektbaseret emnestudie.

Færdigheder

 • tekstanalytiske metoder med særlig vægt på temaanalyse på grundlæggende videnskabeligt niveau
 • at vælge et relevant metodisk udgangspunkt for analysen af konkrete tekster.

Kompetencer

 • problemanalyse, -afgrænsning og –bearbejdning på grundlæggende videnskabeligt niveau
 • på videnskabeligt niveau at reflektere over, hvordan tekster fungerer kommunikativt og udsigelsesmæssigt
 • på videnskabeligt niveau at reflektere over forholdet mellem tekster og deres kulturelle forankring.

Undervisningsform

 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • projektarbejde
 • workshops
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • lærerfeedback
 • faglig refleksion
 • porteføljearbejde.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTekstanalyse
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport på tysk. Projektrapporten betragtes som de studerendes fælles ansvar.
Sidetal: Projektrapporten må højst være på 15 sider pr. studerende, højst 20 sider ved individuelle projekter.
Normeret prøvetid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVægtning: Der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.

Projektrapporten og den mundtlige samtale skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Omprøve afholdes efter de gældende regler for projektprøve som skitseret i eksamensordningen.

Fakta om modulet

Engelsk titelTextual Analysis
ModulkodeBATYSK201610
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet