Problembaseret læring

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter en introduktion til problembaseret læring og projektarbejde, herunder problemformulering, akademisk skriftlig fremstilling, informationssøgning og -behandling, vejledning og gruppearbejde.

Læringsmål

Viden

  • på grundlæggende niveau om problembaseret læring
  • på grundlæggende niveau om metodevalg.

Færdigheder

  • at identificere og formulere et problem inden for det humanistiske område
  • at beskrive og begrunde metodevalg med henblik på det valgte problem
  • at indsamle og anvende relevant materiale i forhold til det valgte problem.

Kompetencer

  • at designe og reflektere over et problembaseret projektforløb
  • til at indgå i fagligt samarbejde om at løse et valgt problem.

Undervisningsform

  • problemformulering, akademisk skriftlig fremstilling, informationssøgning og -behandling, vejledning og gruppearbejde.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProblembaseret læring
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven aflægges samtidig med prøven i Tysk mediekultur.
Ved omprøve har prøven form af en mundtlig samtale mellem eksaminator, censor og den studerende med udgangspunkt i semestrets projekt.
Normeret prøvetid ved omprøve: 20 minutter.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierDen mundtlige samtale skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelProblem Based Learning
ModulkodeBATYSK20161
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
FakultetDet Humanistiske Fakultet