Socialt arbejde i tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har fokus på socialrådgiverens samarbejde i praksis med andre professioner indenfor og på tværs af sektorer med henblik på en helhedsorienteret og sammenhængende indsats. Der lægges vægt på muligheder og barrierer for planlægning og implementering af samarbejde i forskellige organisatoriske sammenhænge.

Læringsmål

Viden

 • Aktuelle udfordringer og forandringer i professioner og professionsidentiteter
 • Den retlige regulering af samarbejdet mellem professioner og sektorer
 • Socialrådgiverens opgaver, roller og funktioner og samspillet med andre professioner i tværprofessionelle og –sektorielle sammenhænge
 • Projektorganiserede indsatser

Færdigheder

 • Arbejde helhedsorienteret med sociale problemer
 • Planlægge og koordinere sociale indsatser
 • Mødeledelse
 • Tværprofessionel kommunikation og borgerinddragelse

Kompetencer

 • Koordinere og lede indsatser på tværs af professioner og sektorer i forskellige organisatoriske sammenhænge
 • Samordning af mål og prioritering af indsatser på det sociale og beskæftigelsesmæssige område
 • Reflektere over rammer, muligheder og barrierer i det tværprofessionelle samarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS (heraf er 10,5 ECTS tilrettelagt med tværprofessionelt indhold).

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSocialt arbejde i tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Intern prøve. Vedrørende prøvens grundlag, forløb og form henvises til institutionens prøvebestemmelser.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12 gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtømmende opfyldelse af modulets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
Karakteren 02 gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål for modulet, dvs. i hvert fald basal viden om de vigtigste teorier og emner, som behandles i projektet

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial work in interprofessional and intersectoral partnerships
ModulkodeBASRG20188
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Socialrådgiveruddannelsen
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet