Praktik

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har fokus på socialt arbejdes praksis. Praktikken skal give den studerende mulighed for at arbejde med egen læring i anvendelsen af socialt arbejdes vidensgrundlag i en konkret professionssammenhæng. Praktikforløbet tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og selvstændigt udøvende.

Læringsmål

Viden

 • Politiske, retlige, økonomiske og organisatoriske rammer for praktikinstitutionen
 • Sociale problemer og livsbetingelser for praktikinstitutionens målgruppe
 • Praktikinstitutionens værdigrundlag
 • Praktikinstitutionens indsatser, metoder og redskaber
 • Tværprofessionelt samarbejde som det udfolder sig i praktikinstitutionen

Færdigheder

 • Kommunikere professionelt herunder tilrettelægge, gennemføre og evaluere samtaler.
 • Gennemføre en helhedsorienteret undersøgelse af en konkret social problemstilling og på den baggrund udarbejde en socialfaglig vurdering.
 • Anvende juridisk metode ift. konkrete problemstillinger
 • Etablere relationer og indgå i samarbejdsprocesser med borgere og samarbejdspartnere.
 • Formidle faglige problemstillinger og løsninger såvel mundtlig som skriftlig til samarbejdsparter og borgere
 • Indgå i drøftelser af praktikinstitutionens opfølgninger og evalueringer med henblik på kvalificering og udvikling af arbejdet

Kompetencer

 • Selvstændig opgaveløsning inden for praktikinstitutionens rammer med anvendelse af relevante metoder og redskaber
 • Etablere kontakt og indgå i relationer med borgere samt arbejde metodisk og systematisk inden for praktikinstitutionens rammer
 • Reflektere over og arbejde på grundlag af praktikinstitutionens værdigrundlag
 • Identificere egne faglige og personlige forudsætninger og egne læringsbehov i tilknytning til professionen

Omfang og forventet arbejdsindsats

30 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPraktik
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Ekstern prøve bedømt efter 7-trinsskalaen. Vedrørende prøvens grundlag, forløb og form henvises til institutionens prøvebestemmelser.
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12 gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtømmende opfyldelse af modulets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
Karakteren 02 gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål for modulet, dvs. i hvert fald basal viden om de vigtigste teorier og emner, som behandles i projektet

Fakta om modulet

Engelsk titelInternship
ModulkodeBASRG20187
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Socialrådgiveruddannelsen
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet