Socialt arbejde på beskæftigelsesområdet

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har fokus på socialt arbejde på beskæftigelsesområdet. Der er fokus på ledighed, arbejdsfastholdelse og forsørgelse og den politiske regulering og organisering heraf. Der lægges vægt på indsatser og metoder i socialt arbejde, herunder rehabilitering og samarbejde på tværs af offentlige og private sektorer.

Læringsmål

Viden

 • Sociale problemer relateret til ledighed, sygdom og manglende forsørgelse
 • Teorier, begreber og empirisk viden relateret til området
 • Arbejdsmarkedets organisering og politiske regulering
 • Retlig regulering på beskæftigelsesområdet herunder EU-direktiver og forordninger
 • Socialfaglige teorier, metoder og indsatser
 • Kontaktetablering og samtale med målgruppen

Færdigheder

 • Beskrive, analysere og vurdere målgruppernes sociale problemer i et helhedsperspektiv
 • Udvælge og anvende relevante metoder og redskaber på beskæftigelsesområdet
 • Anvende lovgivningen samt reflektere over myndighedsudøvelse
 • Skriftlig/mundtlig kommunikation knyttet til professionsudøvelsen

Kompetencer

 • Identificere og beskrive et socialt problem
 • Reflektere over professionsetiske problemstillinger

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS (heraf er 1,5 ECTS tilrettelagt med tværprofessionelt indhold og 5 ECTS er tilrettelagt inden for det socialfaglige arbejde på beskæftigelsesområdet).

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSocialt arbejde på beskæftigelsesområdet
Prøveform
Skriftlig
Intern prøve. Vedrørende prøvens grundlag, forløb og form henvises til institutionens prøvebestemmelser.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12 gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtømmende opfyldelse af modulets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
Karakteren 02 gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål for modulet, dvs. i hvert fald basal viden om de vigtigste teorier og emner, som behandles i projektet

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial work and employment-related issues
ModulkodeBASRG20185
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Socialrådgiveruddannelsen
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet