Socialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har fokus på socialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap. Der er fokus på sociale problemer relateret til f.eks. psykiske lidelser, handicap, misbrug, kriminalitet, hjemløshed, prostitution. Der lægges vægt på indsatser og metoder i socialt arbejde, herunder rehabilitering og samarbejdet med sundhedssektoren.

Læringsmål

Viden

 • Målgruppernes levevilkår og livsbetingelser
 • Teorier, begreber og empirisk viden relateret til området
 • Retlig regulering herunder relevante konventioner og centrale myndigheder på området
 • Samarbejdsparter på området
 • Socialfaglige metoder og indsatser
 • Kontaktetablering og kommunikation med målgruppen

Færdigheder

 • Beskrive, analysere og vurdere målgruppernes sociale problemer i et helhedsperspektiv
 • Reflektere over anvendelsen af metoder og redskaber i arbejdet
 • Anvende lovgivningen i forbindelse med målgrupperne og reflektere over myndighedsudøvelse
 • Skriftlig/mundtlig kommunikation knyttet til professionsudøvelsen

Kompetencer

 • Identificere og beskrive et socialt problem
 • Reflektere over kommunikative og professionsetiske problemstillinger

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS (heraf er 1,5 ECTS tilrettelagt med tværprofessionelt indhold).

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSocialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
1.års prøven.
Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Vedrørende prøvens grundlag, forløb og form henvises til institutionens prøvebestemmelser.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12 gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtømmende opfyldelse af modulets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
Karakteren 02 gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål for modulet, dvs. i hvert fald basal viden om de vigtigste teorier og emner, som behandles i projektet

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial work with vulnerable adults and adults with disabilities
ModulkodeBASRG20184
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Socialrådgiveruddannelsen
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet