Sociale problemer og socialt arbejdes praksis

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har fokus på sociale problemer på individ-, gruppe – og samfundsniveau. Modulet har endvidere fokus på socialt arbejdes praksis, herunder socialrådgiverens roller og metodeanvendelse. Der introduceres til teorier om sociale problemer og deres årsager samt til juridisk metode og grundlæggende retlige principper i udøvelsen af socialt arbejde.

Læringsmål

Viden

 • Introduktion til socialt arbejdes vidensgrundlag og forskellige vidensformer
 • Teorier om sociale problemer og årsager på forskellige niveauer
 • Empirisk viden om aktuelle sociale problemer
 • Socialt arbejdes praksis og metoder samt socialrådgiverens roller
 • Introducerende viden om kommunikation og kontaktetablering
 • Retlige principper og begreber herunder retssikkerhed

Færdigheder

 • Identificere og afgrænse et socialt problem
 • Beskrive og analysere sociale problemer og deres årsager
 • Opsøge og indsamle relevant viden om sociale problemer og socialt arbejdes praksis
 • Formidle sociale problemstillinger

Kompetencer

 • Reflektere over egen studiepraksis og læring
 • Indgå i gruppesamarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSociale problemer og socialt arbejdes praksis
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Intern prøve. Vedrørende prøvens grundlag, forløb, form og bedømmelse henvises til institutionens prøvebestemmelser.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12 gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtømmende opfyldelse af modulets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
Karakteren 02 gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål for modulet, dvs. i hvert fald basal viden om de vigtigste teorier og emner, som behandles i projektet

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial problems and social work practice
ModulkodeBASRG20182
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Socialrådgiveruddannelsen
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet