Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har fokus på socialrådgivning i en samfundsmæssig og historisk sammenhæng. Der lægges vægt på velfærdsstatens politiske, økonomiske og juridiske rammesætning og dens betydning for professionens videns- og praksisgrundlag. Socialrådgiverprofessionens udvikling ses i et nationalt og internationalt perspektiv. Der henvises til semesterbeskrivelsen for uddannelsen.

Læringsmål

Viden

 • Professionens historiske udvikling, vidensgrundlag, værdier og etik
 • Paradigmer, teorier og metoder i socialt arbejde
 • Teoretisk og empirisk viden om velfærdsstatens udvikling og opbygning
 • Socialpolitikkens udvikling i et historisk perspektiv
 • Retlig regulering og myndighedsudøvelse
 • Den professionelle samtale
 • Borgerinddragelse

Færdigheder

 • Beskrive og analysere sammenhæng mellem velfærdsstatslige rammer og professionens praksis
 • Beskrive og analysere menneske- og samfundssyn i socialt arbejde
 • Indsamle, udvælge og anvende relevant viden

Kompetencer

 • Reflektere over egen studiepraksis og læring
 • Indgå i gruppesamarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSocialrådgivning, udvikling, rammer og praksis
Prøveform
Skriftlig
Der henvises til semesterbeskrivelsen.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12 gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtømmende opfyldelse af modulets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
Karakteren 02 gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål for modulet, dvs. i hvert fald basal viden om de vigtigste teorier og emner, som behandles i projektet

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial work, development, frameworks and practice
ModulkodeBASRG20181
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Socialrådgiveruddannelsen
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet