Mundtlig kommunikation på spansk

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter et kursus samt en mundtlig eksamen. 

Læringsmål

Viden

Viden om:

  • mundtlig kommunikation på spansk
  • præsentations- og formidlingsteknik.

Færdigheder

Færdigheder i

  • at kommunikere mundtligt på spansk med en høj grad af sproglig korrekthed og variation
  • at formidle et akademisk stofområde sprogligt ubesværet, velstruktureret og nuanceret

Kompetencer

Kompetencer til

  • at præsentere komplekse faglige problemstillinger og emner på et situationsadækvat mundtligt spansk
  • at diskutere komplekse videnskabelige problemstillinger med anvendelse af et præcist og varieret ordforråd og med få meningsforstyrrende fejl og på et videnskabeligt niveau

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMundtlig kommunikation på spansk
Prøveform
Mundtlig
En ekstern mundtlig prøve på spansk: Mundtlig kommunikation på spansk (Spanish Oral
Proficiency). Prøven har form af en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor
med udgangspunkt i en udarbejdet synopsis, som på forhånd er godkendt af eksaminator.
Synopsen skrives på spansk. Den studerende redegør indledningsvis for de i synopsen
formulerede problemstillinger samt for det særligt studerede områdes placering i det
overordnede emne.

Normeret prøvetid: 30 minutter inkl. votering og meddelelse af karakter.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierPrøven skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.
Omprøve afholdes med udgangspunkt i den udarbejdede synopsis/den reviderede synopsis

Fakta om modulet

Engelsk titelSpanish Oral Proficiency
ModulkodeBASOI201827
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet