Regionale studier i Latinamerika

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet udgøres af et projektkursus inden for området Internationale relationer med tilknyttet opgaveskrivning.

Læringsmål

Viden

Viden om

  • og forståelse af grundlæggende teorier og metoder inden for området Internationale relationer, så som realisme, liberalisme, konstruktivisme, globalisme/marxisme og international politisk økonomi.

Færdigheder

Færdigheder i:

  • at formidle teoretisk og empirisk baseret viden om internationale relationer på en velstruktureret og overbevisende måde.

Kompetencer

Kompetencer til:

  • at anvende teorier og metoder inden for området Internationale relationer i analysen af konkrete problemstillinger inden for området, fx udvalgte landes udenrigspolitik, alliancer i international politik eller landes/regioners globale og regionale indflydelse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInternationale relationer: teorier og metoder
Prøveform
Skriftlig
En ekstern skriftlig prøve på spansk i: Internationale relationer: teorier og metoder
(International Relations: Theories and Methods). Prøven har form af en bunden
hjemmeopgave, hvis præcise indhold fastlægges ved kursets slutning. Besvarelsen skal være
på mindst 8 og højst 10 sider.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierBesvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.
Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer. Der stilles en ny eksamensopgave.

Fakta om modulet

Engelsk titelRegional Studies on Latin America
ModulkodeBASOI201824
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet