Spanien, EU og internationale relationer

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet udgøres af et projektintroducerende kursus med krav til aktiv deltagelse inden for området ”Spanien, EU og internationale relationer”.

Læringsmål

Viden

Viden om: 

  • Spaniens historiske udvikling og nutidige rolle inden for EU og betydningen heraf for landets internationale relationer
  • teorier og metoder inden for moderne samfundsforhold og internationale relationer med særligt henblik på Spaniens rolle i EU og i internationale relationer
  • Spaniens udvikling og strategier inden for internationale relationer såsom landets udenrigspolitik samt politiske og økonomiske forhold med andre lande og regioner.

Færdigheder

Færdigheder i:

  • at præsentere viden om ovennævnte fagområder i en klar, struktureret og forståelig form
  • at indgå aktivt i diskussioner af problemstillinger inden for fagområdet
  • at belyse, fortolke og forklare specifike begivenheder set fra et internationalt perspektiv.

Kompetencer

Kompetencer til:

  • at analysere og diskutere historiske og nutidige problemstillinger inden for EU og internationale relationer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSpanien, EU og internationale relationer
Prøveform
Skriftlig
En intern skriftlig prøve på spansk i Spanien, EU og internationale relationer (Spain, the European Union and International Relations). Prøven har form af en bunden hjemmeopgave. Besvarelsen skal være på mindst 6 og højst 8 sider. Besvarelsen bedømmes af eksaminator.

Hjemmeopgaven skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.

Afløsning: Prøven kan afløses ved aktiv deltagelse i modulets undervisning og øvelser. Aktiv deltagelse indebærer 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige oplæg som en del af kurset.

Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede hjemmeopgave.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelSpain, the European Union and International Relations
ModulkodeBASOI201822
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet